MIRAE ASSET TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH THÁNG 3/2023

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐌𝐈𝐑𝐀𝐄 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓 (𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠)𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟑 𝐍𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 T̳r̳ư̳ở̳n̳g̳ ̳n̳h̳ó̳m̳ ̳k̳i̳n̳h̳ ̳d̳o̳a̳n̳h̳ Khu vực : 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗔𝗻, 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗼́𝗮, 𝗛𝗮̀ 𝗧𝗶̃𝗻𝗵Số lượng: 1