Lịch sử tín dụng/ CIC là gì?

1. CIC là gì? CIC là Crédit Industriel et Commercial

CIC viết đầy đủ là Credit Industriel et Commercial, đây là một tập đoàn tài chính tại Pháp được thành lập năm 1859 chuyên cung cấp các dịch vụ về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, … Công ty mẹ của nó là Crédit Mutuel, được nhắc tới như một ngân hàng lớn thứ 4 tại Pháp và CIC là một công ty con trong đó với khoảng 1890 chi nhánh cùng 24.000 nhân viên phục vụ hơn 3,6 triệu lượt khách hàng.

CIC là doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ về tài chính ngân hàng như mở các tài khoản tiết kiệm, thế chấp, cho vay cũng như những dịch vụ giao dịch tiền tệ khác. Doanh nghiệp này sở hữu các cổ phần trong các tổ chức chuyên biệt liên quan đến các ngân hàng tư nhân cũng như quản lý tài sản, thuê và cho thuê hay môi giới chứng khoán, bảo hiểm tài sản, …

CIC là gì, CIC viết tắt của từ gì, CIC là điểm số gì


2. CIC là gì? CIC mang nghĩa là một trung tâm tín dụng tại Việt Nam

CIC cũng là chữ viết tắt của cụm từ Credit Information Center được hiểu là trung tâm tín dụng, là một tổ chức thuộc ngân hàng nhà nước Việt Nam – cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận, phân tích thông tin, xử lý dữ liệu đồng thời đưa ra những dự báo thoogn tin tín dụng các nhân cần thiết nhằm phục vụ cho hoạt động của các tổ chức tín dụng và các ngân hàng tại nước ta.

Cơ quan này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra một cầu nối trung gian giữa ngân hàng và các tổ chức tín dụng hay các cá nhân làm việc trong những tổ chức này. Hiểu đơn giản đó là khi bạn muốn vay vốn ngân hàng hoặc vay vốn từ các tổ chức tín dụng thì sẽ có một đội ngũ kiểm tra thông tin tín dụng của bạn – đó chính là CIC – để ngân hàng xác định và quyết định có cho bạn vay tiền hay không.

Cấu trúc liên kết của CIC đó là các ngân hàng sẽ gửi hồ sơ người vay vốn, hồ sơ khách hàng trả góp đi kèm lịch sử chi trả nợ của họ lên hệ thống của CIC để họ cập nhật danh sách liên tục. Những ngân hàng khác khi muốn cho cá nhân nào đó vay vốn họ có thể liên hệ CIC điều tra thông tin khách hàng từ kho của mình để kiểm duyệt xem người khách đó có bị dính “nợ xấu” hay không. Đồng thời nó cũng dựa vào các thông tin tài chính của khách hàng để đánh giá các thang điểm tín dụng cho từng cá nhân và tổ chức đó.

3. CIC – hệ thống báo cáo tín dụng toàn diện bạn nên biết

Một hệ thống báo cáo tín dụng toàn diện bao gồm dữ liệu lịch sử tín dụng từ các nguồn thay thế – ngoài các ngân hàng – rất quan trọng để thiết lập một cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện và phát triển tốt.

3.1. Tại sao hệ thống CIC lại phát triển đến vậy?

Ở các nền kinh tế nơi các cơ quan hoặc cơ quan đăng ký tín dụng bao gồm dữ liệu từ các nhà bán lẻ, công ty tiện ích và các chủ nợ thương mại, mức độ bao phủ trung bình của hệ thống báo cáo tín dụng có xu hướng cao hơn ở những nơi không có thông tin như vậy.

Các nền kinh tế có thu nhập cao của OECD và Mỹ Latinh và Caribe có tỷ trọng lớn nhất trong số các nền kinh tế nơi nhà cung cấp dịch vụ báo cáo tín dụng chính phân phối dữ liệu từ các thực thể không được quản lý. Trên 50 trong số 190 nền kinh tế được đo lường bởi Kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ báo cáo tín dụng chính phân phối dữ liệu từ các công ty tiện ích trong báo cáo của mình. Ít nhất một nhà cung cấp dịch vụ báo cáo tín dụng báo cáo lịch sử trả nợ từ các công ty tài chính hoặc công ty cho thuê trong 110 các nền kinh tế trên toàn thế giới.

Báo cáo dữ liệu tài chính vi mô mang lại lợi ích cho người đi vay (bằng cách thiết lập lịch sử trả nợ giúp họ có được khoản vay) và người cho vay vi mô (bằng cách giúp họ đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng).

3.2. CIC – Tạo ra một mạng lưới rộng lớn để mở rộng bao gồm tài chính

Khả năng tiếp cận tín dụng có khả năng chi trả là một yếu tố quan trọng của tăng trưởng do khu vực tư nhân.  Trong khi những yếu tố như lãi suất và các yêu cầu về thế chấp đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp và cá nhân, cơ sở hạ tầng tài chính kém phát triển làm tăng chi phí và rủi ro cho vay đối với cả người đi vay và người cung cấp dịch vụ tài chính. Một hệ thống báo cáo tín dụng toàn diện bao gồm dữ liệu lịch sử tín dụng không chỉ từ các ngân hàng mà từ các tổ chức khác — chẳng hạn như các chủ nợ thương mại, các công ty cho thuê và bao thanh toán, các nhà bán lẻ và tiện ích và các tổ chức tài chính vi mô — rất quan trọng trong việc thiết lập một tổ chức phát triển tốt hoặc bạn bè, trong khi chỉ có 9% cho biết họ được vay từ một tổ chức tài chính. 

Ở Trung Đông, Nam Á và Châu Phi cận Sahara, nhiều người cho biết đã vay từ một cửa hàng (sử dụng tín dụng trả góp hoặc mua tín dụng) hơn là từ một tổ chức tài chính.  Khoảng cách ở Trung Đông là lớn nhất, với gần 20% người vay có tín dụng cửa hàng bán lẻ và dưới 10% có và cơ sở hạ tầng tài chính bao trùm. Điều này có thể có tầm quan trọng đặc biệt đối với các nền kinh tế đang phát triển, nơi trình độ phát triển thể chế thấp hơn – phản ánh trong hệ thống tư pháp yếu kém và quyền chủ nợ – có liên quan đến các hạn chế tài chính lớn hơn và kém phát triển hơn khi tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức. Trên toàn cầu, 42% người lớn cho biết đã vay tiền trong 12 năm trước chỉ sử dụng ngân hàng để tài trợ cho các khoản đầu tư; 15% tổng đầu tư của các công ty này là được tài trợ bởi các ngân hàng, với 71% vốn đầu tư – tiền được tài trợ nội bộ, 5% bởi tín dụng nhà cung cấp và 5% theo vốn chủ sở hữu hoặc cổ phiếu bán hàng.

So với các công ty lớn, nhỏ hơn các công ty tài trợ cho một phần ít hơn đầu tư của họ từ các nguồn chính thức, thay vào đó dựa vào các nguồn không chính thức như vận động từ gia đình và bạn bè hoặc từ người cho vay tiền không được kiểm soát. Xung quanh 70% quy mô vừa và nhỏ chính thức doanh nghiệp ở các nền kinh tế đang phát triển được ước tính là không được lưu trữ hoặc không được cung cấp bởi phần tài chính chính thức.

Hệ thống báo cáo tín dụng tính đến các nguồn tài chính đa dạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể góp phần giảm chênh lệch tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân. Đồng thời nó đem lại những đảm bảo và những kiểm soát, từ đó các ngân hàng dựa vào thông tin này mà có thể giảm thiểu tối đa các rủi ro tín dụng có thể xảy ra.

3.3. Mối liên kết giữa hệ thống – ngân hàng – khách vay nợ

Người cho vay và người đi vay – cả cá nhân và doanh nghiệp – được hưởng lợi từ việc chia sẻ thông tin tín dụng với các nhà cung cấp dịch vụ báo cáo tín dụng (CRSP). Ở những nền kinh tế có tỷ lệ dân số trưởng thành được CRSP bao phủ nhiều hơn, số người trưởng thành có thẻ tín dụng, vay ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác nhiều hơn và cho vay khu vực tư nhân chính thức cao hơn. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng các tổ chức báo cáo tín dụng có liên quan đến tỷ lệ tín dụng tư nhân trên GDP cao hơn giữa các nền kinh tế và việc cải thiện chia sẻ thông tin làm tăng tỷ lệ tín dụng els theo thời gian.  

Tăng trưởng kinh tế cao hơn lãi suất và khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính thấp hơn là những lợi ích bổ sung liên quan. Nhiều doanh nghiệp có xu hướng vay ngân hàng hoặc hạn mức tín dụng và ít bị từ chối đơn xin vay hơn ở các nền kinh tế nơi các văn phòng tín dụng và cơ quan đăng ký tín dụng có tính thương mại cao hơn

Tín dụng trong nước cho khu vực tư nhân (% GDP) bảo hiểm người vay. Phát hiện này đáng chú ý với phân tích gần đây sử dụng các cuộc khảo sát cấp công ty của 63 nền kinh tế bao gồm hơn 75.000 doanh nghiệp trong giai đoạn từ 2002 đến 2013. Kết quả của nó cho thấy ở các nền kinh tế nơi mức độ bao phủ của người đi vay cao hơn, mức độ cho vay của khu vực tư nhân chính thức cao hơn với báo cáo tín dụng lớn hơn.

Người đi vay thường hiểu rõ khả năng tài chính và cơ hội đầu tư của họ hơn nhiều so với người cho vay. Việc người cho vay không có khả năng đánh giá chính xác mức độ tín nhiệm của người đi vay góp phần làm cho tỷ lệ vỡ nợ cao hơn và danh mục cho vay nhỏ hơn. Các nhà cho vay cũng có nhiều khả năng cho các công ty lớn hơn vay vốn, có thể minh bạch hơn nhờ các quy tắc pháp lý và kế toán phức tạp hơn và việc xuất bản thường xuyên các báo cáo tài chính được chứng nhận.

Đối với một cá nhân không có lịch sử tín dụng lâu đời, việc đảm bảo khoản vay từ một tổ chức tài chính chính thức có thể trở thành một vòng luẩn quẩn. Người cho vay thường miễn cưỡng cung cấp tài chính với thông tin tín dụng khách hàng hạn chế. Sự bất thường về thông tin tín dụng này có thể được giảm thiểu bằng cách tạo ra một mạng lưới rộng khắp các nguồn tín dụng khác nhau — ngoài ngân hàng — để thu thập thông tin có giá trị về lịch sử trả nợ của những người đi vay và những người đi vay tiềm năng.

Ngay cả khi các cá nhân và doanh nghiệp không có quan hệ ngân hàng truyền thống, họ vẫn có thể có lịch sử tín dụng với các loại hình nhà cung cấp tín dụng khác. Đối với cá nhân, chúng có thể bao gồm các công ty tiện dụng có hồ sơ về lịch sử thanh toán của khách hàng. Các chủ nợ thương mại – mở rộng hạn mức tín dụng ngắn hạn, không có bảo đảm một cách hiệu quả – có thể chứng thực mức độ thực hiện các cam kết của một công ty.

3.4. Vai trò của CIC

Sự ra đời của hệ thống báo cáo tín dụng, tỷ lệ trả nợ đã tăng lên khi việc cho vay là cho một giao dịch duy nhất và việc hoàn trả không bị bên thứ ba thực thi, chủ yếu là do người vay tin rằng hồ sơ tín dụng tốt sẽ cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng của họ. Báo cáo tín dụng cũng ảnh hưởng đến kết quả thị trường do làm suy yếu khả năng của người cho vay, lợi nhuận và giảm rủi ro cho ngân hàng.  ngoài ra, hệ thống báo cáo tín dụng tiên tiến hơn và khả năng tiếp cận khu vực tài chính lớn hơn có liên quan.

Việc thiếu khả năng tiếp cận với ngân hàng chính thức tiếp tục là một trở ngại đối với hàng triệu cá nhân và doanh nghiệp vì vấn đề thông tin bất cân xứng loại trừ họ khỏi các thị trường tín dụng truyền thống. Việc truyền nhiều nguồn dữ liệu trong hệ thống báo cáo tín dụng có thể giúp giải quyết vấn đề này bằng cách giúp người vay dễ dàng phát triển lịch sử tín dụng.

Các nguồn dữ liệu thay thế bao gồm cho thuê và các tập đoàn tài chính, các chủ nợ thương mại, các công ty tiện ích và các tổ chức tài chính vi mô. Thông tin tín dụng mà các tổ chức này có về khách hàng của họ có thể được sử dụng để mở rộng phạm vi bao phủ của hệ thống báo cáo tín dụng bằng cách cung cấp thông tin về các cá nhân và doanh nghiệp có lịch sử vay nợ được ghi lại hạn chế. Mức độ bao phủ cao hơn ở những nền kinh tế nơi dữ liệu từ các đơn vị này được các nhà cung cấp dịch vụ báo cáo tín dụng tích cực thu thập và phân phối. 

Các nguồn dữ liệu bổ sung có thể cải thiện độ chính xác và phạm vi của các báo cáo tín dụng do các văn phòng tín dụng và cơ quan đăng ký tín dụng cung cấp và tạo ra nguồn để cải thiện kỷ luật người đi vay, đặc biệt là ở các nền kinh tế có cơ chế thực thi pháp lý yếu kém.  Khi có thêm thông tin cho người cho vay, họ có thể đánh giá rõ ràng hơn mức độ tín nhiệm của khách hàng tiềm năng của họ, điều này cuối cùng chuyển thành khả năng tiếp cận tài chính tăng lên và các khoản vay rẻ hơn.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ CIC là gì cùng với đó là những thông tin hữu ích khác cho mình.

🌞 LIÊN HỆ:
📞 Mr Hiếu : 0968 516 888
👨Zalo: www.zalo.me/0968516888
HỖ TRỢ 24/7; LUÔN TÌM SẢN PHẨM PHÙ HỢP NHẤT VỚI KHÁCH HÀNG

Leave A Reply